Vận tải đa phương thức - Logistics

Logistics Việt Nam

Logistics Việt Nam

Hiện trạng logistics Việt NamHiện chưa thấy tổ chức kinh tế xã hội nào có số liệu chính xác về số doanh nghiệp kinh doanh Dịch vụ Logistics ở Việt Nam, kể cả Hiệp hội Giao nhận Kho vận Việt...

Xem chi tiết

Vận tải đa phương thức

Vận tải đa phương thức

Vận tải đa phương thức (Multimodal transport) quốc tế hay còn gọi là vận tải liên hợp (Combined transport) là phương thức vận tải hàng hóa bằng ít nhất hai phương thức vận tải khác nhau trở lên, trên cơ...

Xem chi tiết

Logistics là gì?

Logistics là gì?

Logistics là quá trình lên kế hoạch, áp dụng và kiểm soát các luồng chuyển dịch của hàng hóa hay thông tin liên quan tới nguyên nhiên liệu vật tư (đầu vào) và sản phẩm cuối cùng (đầu ra) từ...

Xem chi tiết

Đối tác của chúng tôi

1