Cước - phí hàng nhập về Việt Nam (LCL - hàng lẻ)

TERMNOSERVICETIẾNG VIỆTUNIT VAT
EXW   1Custom clearance / Custom / Hải quan / Thông quanshipment / document0%
Special Government ministry's certificate ( if any )Giấy phép của cơ quan nhà nướcdocument0%
Inspection fee due to examination of cargo ( if any )Hải quan kiểm hóashipment0%
    2Other service ( if any )Các loại phí khác  
Certificate of FumigationHun trùngshipment0%
Phytosanitary certificate fee Kiểm dịch thực vậtshipment0%
Export document of exporterChứng từ hàng xuất - công ty xuất khẩudocument0%
Certificate of Origin ( C/O )Chứng nhận nguồn gốc xuất xứdocument0%
Weight cargo fee  for VGMphí làm VGMshipment0%
Other service ------Các dịch vụ khác 0%
 FCA place  3Trucking fee vận tải đường bộcbm / weight / shipment0%
Overtime of truck feephí lưu ca xetruck / day0%
  FCA port/ FAS 5Local charge at loading port:Các phí local charge ở cảng đi 0%
THCphí làm hàng tại cảngcbm / weight0%
CFSphí kho CFScbm / weight0%
Billphí làm billBill0%
VGM feephí làm VGMBill0%
Surcharge / other ( if any )các phụ phí / các phí kháccbm / weight0%
   FOB6O/F:Cước biểncbm / weight0%
Surcharge ( POL, POD ) ( if any )Phụ phí ở cảng đi / cảng đếncbm / weight0%
MBL telex feephí điện giao hàngbill0%
HBL telex fee phí điện giao hàngbill0%
Courier fee ( if using Original MBL, HBL )Phí chuyển phát nhanh nếu dùng MBL gốcdocument0%
Storage feephí lưu khocbm / weight / day0%
    7Agent fee / profit sharePhí handle lô hàng của agentshipment0%
  CY Door8Local charge at discharge port:Phí local charge ở cảng đến bao gồm :   
THCphí làm hàng tại cảngcbm / weight10%
CFSphí kho CFScbm / weight10%
D/OPhí lệnh giao hàngbill10%
Surcharge fee ( if any )Phụ phí phát sinhcbm / weight / bill10%

9Trucking feephí vận tải bộloại xe / shipment10%
10Custom clearance feehải quan / thông quandocument10%
Inspection fee due to examination of cargo ( if any )kiểm hóa hải quandocument 
11Other service ( if any )các phí dịch vụ khác  
Phytosanitary certificate fee Phí kiểm dịchcbm / shipment10%
Certificate of Quality , Safety,..kiểm định chất lượng, an toàn...shipment10%
License issued by minitryGiấy phép nhập khẩu của các bộ ngànhdocument 
12Import tax and dutyThuế nhập khẩu và thuế VAT