Cước - phí hàng nhập về Việt Nam (FCL - hàng nguyên container)


TERMNOSERVICETIẾNG VIỆTUNIT VAT
EXW


1Custom clearance / Custom / Hải quan / Thông quanshipment / container / document0%
Special Government ministry's certificate ( if any )Giấy phép của cơ quan nhà nướcdocument0%
Inspection fee due to examination of cargo ( if any )Hải quan kiểm hóaContainer / shipment0%
    2Other service ( if any )Các loại phí khác  
Certificate of fumigationHun trùngkind of container / shipment0%
Phytosanitary certificate fee Kiểm dịch thực vậtcontainer / shipment0%
Export document of exporterChứng từ hàng xuất - công ty xuất khẩudocument0%
Certificate of Origin ( C/O )Chứng nhận nguồn gốc xuất xứdocument0%
Weight cargo fee  for VGMphí làm VGMcontiner/ shipment0%
Other service ------Các dịch vụ khác 0%
 FCA place  3Trucking fee vận tải đường bộkind of container0%
Lift on - off feephí nâng hạ containerkind of container0%
Overtime of truck feephí lưu ca xetruck / day0%
  FCA port/ FAS 4DG handling charge ( if any )phí làm hàng nguy hiểmcontainer / shipment0%
Handling fee ( if any )phí làm hàng thông thườngcontainer / shipment0%
    5Local charge at loading port:Các phí local charge ở cảng đi 0%
THCphí làm hàng tại cảngkind of container0%
Billphí làm billBill0%
Sealphí chìpiece0%
Surcharge / other ( if any )các phụ phí / các phí khác 0%
    FOB6O/F:Cước biểnkind of container0%
Surcharge ( POL, POD ) ( if any )Phụ phí ở cảng đi / cảng đến 0%
MBL telex feephí điện giao hàngbill0%
HBL telex fee phí điện giao hàng 0%
Courier fee ( if using Original MBL, HBL )Phí chuyển phát nhanh nếu dùng MBL gốcdocument0%
DG charge / Overweight charge ( if any )Phí hàng nguy hiểm / phí quá tải 0%
DEM & DET fee ( if any )Phí lưu cont ở cảng đi 0%
Storage feephí lưu cont ở cảng đi 0%
    7Agent fee / profit share  0%
  CYDoor8Local charge at discharge port:Phí local charge ở cảng đến bao gồm :   
THCphí làm hàng tại cảng 5% or 10%
D/OPhí lệnh giao hàng 5% or 10%
Cleaning fee / mantainance container feePhí vệ sinh / bảo dưỡng container 5% or 10%
Surcharge fee ( if any )Phụ phí phát sinh 5% or 10%
  9Trucking feephí vận tải bộkind of container10%
Lift on - off feephí nâng hạ containerkind of container10%
 10Custom clearance feehải quan / thông quancontainer / shipment10%
Inspection fee due to examination of cargo ( if any )kiểm hóa hải quan  
 11Other service ( if any )các phí dịch vụ khác  
Phytosanitary certificate fee Phí kiểm dịch 10%
Certificate of Quality , Safety,..kiểm định chất lượng, an toàn... 10%
License issued by minitryGiấy phép nhập khẩu của các bộ ngành  
    12Import tax and dutyThuế nhập khẩu và thuế VAT