Trainning

Vận đơn nộp tại cảng bốc hàng - Surrendered Bill

Vận đơn nộp tại cảng bốc hàng - Surrendered Bill

Vận đơn nộp tại cảng bốc hàng (Surrendered B/L)Trong ngành Hàng hải thương mại quốc tế, “Surrender” được sử dụng dưới dạng động từ hoặc danh từ và lúc đó nó chỉ đơn thuần có nghĩa là “giao nộp lại chứng...

Xem chi tiết

Vận đơn theo lệnh (To order B/L)

Vận đơn theo lệnh (To order B/L)

Là vận đơn mà hàng hoá ghi trong vận đơn đó sẽ được giao theo lệnh của một người nào đó bằng cách ký hậu lên mặt sau của vận đơn. 1. Các loại vận đơn theo lệnh: Chia theo cách...

Xem chi tiết

Vận tải hàng không

Vận tải hàng không

Vận tải hàng không1. Sự hình thành và phát triển:Giai đoạn 1936-1945: Phát triển nhanh chóng nhưng chủ yếu vận chuyển thư tín và nhu cầu quân sựSau chiến tranh TG lần II: Nhờ tiến bộ vượt bậc trong KHKT,...

Xem chi tiết

Trainning - Thủ tục hải quan (tiếp)

Trainning - Thủ tục hải quan (tiếp)

QUY TRÌNH HÀNG NHẬP FCL, LCL & AIR1.Nhận giấy báo hàng đến từ hãng tàu.2.Phát hành D/O - liên hệ với khách hàng để nhận các chứng từ: Hợp đồng, packing list, commercial invoice.3.Tiến hành khai Hải quan điện tử...

Xem chi tiết

Trainning - Thủ tục hải quan

Trainning - Thủ tục hải quan

I. QUY TRÌNH HÀNG XUẤT FCL1. Tiến hành lấy Booking từ hãng tàu.KH duyệt lệnh cấp cont rỗng sau đó tiến hành mang cont rỗng về kho để tiến hành đóng hàng, sau đó mang cont đầy về bãi hàng...

Xem chi tiết

Đối tác của chúng tôi

1