Trainning - Thủ tục hải quan (tiếp)

QUY TRÌNH HÀNG NHẬP FCL, LCL & AIR

1.Nhận giấy báo hàng đến từ hãng tàu.

2.Phát hành D/O - liên hệ với khách hàng để nhận các chứng từ: Hợp đồng, packing list, commercial invoice.

3.Tiến hành khai Hải quan điện tử dựa trên các chứng từ nhận được.

 • Gửi tờ khai hải quan điện tử đến cơ quan hải quan.
 • Tiếp nhận thông tin phản hồi của cơ quan hải quan và thực hiện theo hướng dẫn.
 • Thực hiện in, ký tên, đóng dấu: Tờ khai hải quan điện tử (02 bản) dựa trên tờ khai hải quan điện tử đã được cơ quan hải quan chấp nhận. (Đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu từ 3 mặt hàng trở lên phải có Phụ lục tờ khai hải quan điện tử (02 bản), các Bản kê (02 bản nếu có).

4.Làm thủ tục hải quan tại cảng:

 • Chuẩn bị đầy đủ bộ chứng từ sau:
  • Tờ khai Hải quan điện tử: 2 bản gốc
  • Tờ khai trị giá tính thuế: 2 bản gốc
  • Hợp đồng: 1 bản gốc
  • Bill of Loading: 1 bản gốc
  • Commercial Invoice: 1 bản gốc
  • Packing list: 1 bản gốc
  • C/O: 1 bản gốc (nếu có)
  • Giấy đăng kí kiểm tra chất lượng hàng hóa: 1 bản gốc (nếu có)
 • Nộp bộ chứng từ trên tại nơi tiếp nhận hồ sơ HQ hàng nhập
 • Hải quan đăng kí tiến hành tiếp nhận bộ chứng từ.
 • Thực hiện phân luồng tương tự như quy trình hàng xuất.(xanh, vàng, đỏ)
 • Dựa trên tờ khai NV tiến hành nộp thuế tại Hải quan thuế.
 • Cầm tờ khai HQ và chứng từ đã có đầy đủ chữ ký của hải quan kiểm hóa về phòng hải quan quản lý hàng nhập khẩu để phúc tập tờ khai. 
 • Mang tờ khai đã phúc tập, lệnh D/O hoặc phiếu xuất kho của cảng đưa cho hải quan kho để thanh lý lần cuối, lấy hàng về kho.