Giấy gửi hàng đường biển - Seaway Bill

Giấy gửi hàng đường biển (Sea Waybill/ Seaway Bill)

“Người giao hàng có thể thỏa thuận với người vận chuyển việc thay vận đơn bằng giấy gửi hàng đường biển hoặc chứng từ vận chuyển khác và thỏa thuận về nội dung, giá trị của các chứng từ này theo tập quán hàng hải quốc tế” (Điều 90, Bộ luật HHVN 2005).    

Seaway Bill thường được sử dụng trong những trường hợp sau: Khi không cần dùng vận đơn để khống chế hàng hóa (với những lô hàng đã được thanh toán trước, trị giá nhỏ, hoặc của cùng một chủ sở hữu…, ví dụ: công ty mẹ gửi cho công ty con…); không cần chuyển nhượng vận đơn (vì không có nhu cầu mua đi bán lại…); không cần xuất trình (nộp) vận đơn khi nhận hàng tại cảng trả hàng...  

Lý do ra đời Seaway bill

- Tiến bộ về khoa học kỹ thuật và tổ chức luồng tàu vận chuyển trong ngành Vận tải biển đã giảm đáng kể thời gian vận chuyển hàng từ cảng bốc đến cảng dỡ nên trong nhiều trường hợp, hàng đến cảng đích mà vận đơn - B/L vẫn chưa tới làm cho việc nhận hàng gặp nhiều khó khăn.

- B/L không thích hợp với việc áp dụng các phương tiện truyền số liệu hiện đại tự động (fax, teleax...) bởi việc sử dụng B/L trong thanh toán, nhận hàng.... đòi hỏi phải có chứng từ gốc.

- Việc in ấn B/L đòi hỏi nhiều công sức và tốn kém bởi chữ in mặt sau của B/L thường rất nhỏ, khoảng 0,3mm để chống làm giả.

- Sử dụng B/L gốc có thể gặp rủi ro trong việc giao nhận hàng hoá (nếu đơn vị bị mất cắp) vì B/L là chứng từ sở hữu hàng hoá....

Sử dụng Giấy gửi hàng đường biển - Seaway bill có thể khắc phục được những tồn tại đã phát sinh của B/L.

- Seaway Bill được dùng để tạo thuận lợi trong thương mại quốc tế. Có thể nói, Seaway Bill là một “vận đơn” nhưng không có chức năng là chứng từ sở hữu hàng hóa (document of title). Cần lưu ý về tính năng, giá trị pháp lý của Seaway Bill để sử dụng phù hợp vì để nhận hàng không cần nộp Seaway Bill mà chỉ cần xuất trình giấy tờ (chứng từ) chứng minh người nhận hàng đúng là người có tên trên Seaway Bill. Giấy tờ này có thể chỉ là Giấy giới thiệu (của tổ chức, công ty) và Giấy chứng minh nhân dân của người đi nhận hàng thay mặt công ty hoặc giấy tờ tùy thân nếu là hàng của cá nhân.

- Seaway bill không phải là chứng từ sở hữu hàng hoá, do đó người ta không nhất thiết phải gửi ngay bản gốc cho người nhận hàng ở cảng đến mà có thể gửi bản sao qua hệ thống truyền số liệu tự động. Như vậy đồng thời với việc xếp hàng lên tầu, người xuất khẩu có thể gửi ngày lập tức seaway bill cho người nhận hàng trong vòng vài phút. Người nhận hàng cũng như người chuyên chở không phải lo lắng khi giao nhận mà không có chứng từ.

- Trên seaway bill, việc in các điều khoản bằng chữ rất nhỏ ở mặt sau được thay thế bằng việc dẫn chiếu đến các điều kiện, quy định liên quan đến vận chuyển ở mặt trước bằng một điều khoản ngắn gọn. Mặt khác người chuyên chở chỉ cần phát hành 1 bản gốc seaway bill trong khi phải phát hành tối thiểu 1 bộ 3 bản gốc nếu sử dụng B/L.

- Seaway bill cho phép giao hàng cho một người duy nhất khi họ chứng minh họ là người nhận hàng hợp pháp. Ðiều này giúp cho các bên hữu quan hạn chế được rất nhiều rủi ro trong việc giao nhận hàng, không những thế, vì seaway bill không phải là chứng từ sở hữu hàng hoá nên khi bị mất hay thất lạc thì cũng không ra hậu quả nghiêm trọng nào.

Sử dụng Seaway Bill cần chú ý gì

- Thường dùng trong trường hợp công ty mẹ và công ty con, hoặc đã nhận được tiền hàng hoặc làm rất thân tín,tin cậy trong làm ăn. Phổ biến cho đơn vị giao nhận forwaders, đơn vị gom hàng -consolidator.

- Seaway bill chỉ áp dụng được với bill đích danh.

- Một số hãng tàu xem đây là phụ phí vận tải biển và bị tính phí khi sử dụng,

- Khi mà đã phát lệnh làm Seaway bill có hãng tàu không cho hold(giữ) hàng tại cảng đến, do đó việc chủ động hold hàng khi sử dụng Seaway bill là khó khăn.

Xem thêm

Vận đơn đường biển - Bill of Lading

Vận đơn hãng tàu/Vận đơn thứ cấp - Master Bill Lading/House Bill Lading

Vận đơn nộp tại cảng bốc hàng - Surrendered Bill

Vận đơn theo lệnh (To order B/L)