Thị trường trong nước

"Câu lạc bộ" xuất khẩu tỷ đô 8 tháng đầu năm 2017 lên đến 20 nhóm hàng

Tổng cục Hải quan cho biết, xuất khẩu hàng hóa 8 tháng 2017 có tới 20 nhóm hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, qua đó đưa kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 8 tháng năm...

Xem chi tiết

Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 7 và 7 tháng năm 2017

Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 7 và 7 tháng năm 2017

Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 7 và 7 tháng năm 2017 Đánh giá chung Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng...

Xem chi tiết

Đối tác của chúng tôi

1