Định vị cảng biển Quy Nhơn, phát triển chuỗi giá trị Logistics

Giải pháp đã được lãnh đạo tỉnh Bình Định đề xuất với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp ngày 20/1.

Đây là một trong bảy giải pháp mà Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dung đã nhấn mạnh khi ông đề nghị Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp với Bình Định vào ngày 20/1.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, ông Dũng nhấn mạnh: Bình Định có vị trí chiến lược là cửa ngõ vào Biển Đông, nằm trên tuyến hàng hải quốc tế. Trong lịch sử và trong tương lai, cảng Quy Nhơn là cửa ngõ chính của Tây Nguyên, Hành lang Kinh tế Đông Tây (nối Myanmar với Biển Đông) trong thương mại quốc tế.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Bình Định đã đề xuất Chính phủ xác định rõ vai trò của Cảng Quy Nhơn để tổ chức quy hoạch, xây dựng theo hướng phát triển dịch vụ hậu cần cảng, bao gồm xây dựng cảng mới và nâng cao hiệu quả cảng hiện có.

Theo ông Dũng, các nỗ lực địa phương để điều phối các bộ, ngành đã tháo dỡ ngân sách trung ương để thực hiện QL19 từ cảng Quy Nhơn đến QL1. Điều này sẽ góp phần vào việc khai thác có hiệu quả cảng Quy Nhơn hiện có kết hợp với sự phát triển của ICD và hiện đại hóa các dịch vụ cảng, tối đa hóa năng lực. Đồng thời, tỉnh đang xác định địa điểm kêu gọi đầu tư vào xây dựng một cảng mới với công suất lớn và linh hoạt.

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ cho biết, Bộ Giao thông vận tải đã xác định Cảng Quy Nhơn làm đầu mối số 1, việc quản lý nhà nước ở đây được xác định rõ trong quy hoạch và quản lý luồng biển; Hoạt động đầu tư do doanh nghiệp khai thác để nâng cao chất lượng dịch vụ, kho, bốc xếp, kinh doanh hiệu quả.

Lãnh đạo các bộ ngành trung ương cho rằng cổ phần hóa là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Cảng Quy Nhơn cũng được cổ phần hóa. Hiện nay, Thanh tra Chính phủ đang làm rõ công việc này. Nhiều giải pháp đã được thực hiện từ khi bắt đầu cổ phần hóa cảng, như đặt sàn, không cho phép các doanh nghiệp nước ngoài cổ phần hoá để tránh mất vốn nhà nước.

Kết thúc cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề xuất Bình Định phát triển cảng Quy Nhơn hiệu quả, định vị cảng với công suất lớn, đa năng.

Chính phủ lắng nghe những khuyến nghị và suy nghĩ của Bình Định. Thanh tra Chính phủ sẽ sớm công bố kết luận thanh tra. Chính phủ cũng sẽ có các giải pháp và phương pháp để quản lý tốt hơn các cảng biển.