Cả nước xuất siêu hơn 7 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2018

Trong kỳ 2 tháng 10 năm 2018, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 0,77 tỷ USD, qua đó đưa mức thặng dư của cả nước trong 10 tháng qua lên 7,21 tỷ USD.

Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 10/2018 (từ ngày 16/10 đến 30/10/2018) đạt 23,88 tỷ USD, tăng 17,6% (tương ứng tăng 3,57 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 10/2018.

Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 10/2018 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 10 tháng/2018 đạt 396,85 tỷ USD, tăng 13,8%, tương ứng tăng  48,12 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2017. Trong kỳ 2 tháng 10 năm 2018, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 0,77 tỷ USD, qua đó đưa mức thặng dư của cả nước trong 10 tháng qua lên 7,21 tỷ USD.

Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 10/2018 đạt 12,33 tỷ USD, tăng 21,1% (tương ứng tăng 2,15 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 10/2018.

Trị giá xuất khẩu kỳ 2 tháng 10/2018 biến động tăng so với kỳ 1 tháng 10/2018 ở một số nhóm hàng sau: điện thoại các loại và linh kiện tăng 491 triệu USD, tương ứng tăng 23,1%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 213 triệu USD, tương ứng tăng 16,2%; giày dép các loại tăng 163 triệu USD; tương ứng tăng 26,7%; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 146 triệu USD, tương ứng tăng 21,5%; hàng dệt may tăng 122 triệu USD, tương ứng tăng 9,4%; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 93 triệu USD, tương ứng tăng 24,5%...

Cả nước xuất siêu hơn 7 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2018 - Ảnh 1.

Trị giá xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất trong 10 tháng đầu năm 2018 so với 10 tháng đầu năm 2017. Nguồn: Tổng cục Hải quan.

Như vậy, tính đến hết tháng 10 năm 2018, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 202,03 tỷ USD, tăng 15,2% tương ứng tăng 26,67 tỷ USD so với cùng thời gian năm 2017.

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 10/2018 đạt 11,56 tỷ USD, tăng 14% (tương ứng tăng 1,42 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 10/2018.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 10/2018 tăng so với kỳ 1 tháng 10/2018 chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: điện thoại các loại và linh kiện tăng 203 triệu USD, tương ứng tăng 27,5%; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 153 triệu USD, tương ứng tăng 10,6%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 145 triệu USD, tương ứng tăng 7,8%; vải các loại tăng 128 triệu USD, tương ứng tăng 25%...


Cả nước xuất siêu hơn 7 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2018 - Ảnh 2.

Trị giá nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất trong 10 tháng đầu năm 2018 so với 10 tháng đầu năm 2017. Nguồn: Tổng cục Hải quan.

 Như vậy, tính đến hết tháng 10/2018, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 194,82 tỷ USD, tăng 12,4% (tương ứng tăng 21,45 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017.