Bảo hiểm Trách nhiệm Giao nhận Vận tải

Để đảm bảo vận chuyển từng chuyến hàng cho quý khách hàng, Công ty TNHH tiếp vận Đông Nam đã lựa chọn đối tác bảo hiểm Tổng công ty Bảo Minh Bến Thành với sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm giao nhận vận chuyển.

Đến với công ty chúng tôi, quý khách hàng có thể an tâm sử dụng dịch vụ để vận chuyển sản phẩm, hàng hóa của mình trong nước cũng như ra thế giới.