Kiến thức về vận tải container

Các kiến thức chung về vận tải container
Cấu trúc container

Cấu trúc container

Cấu trúc containerContainer có nhiều loại, mỗi loại có một hoặc một số đặc điểm cấu trúc đặc thù khác nhau (tuy vẫn tuân theo tiêu chuẩn để đảm bảo tính thống nhất và tính thuận lợi cho việc sử...

Xem chi tiết

Ký hiệu, mã hiệu container

Ký hiệu, mã hiệu container

Hiện tiêu chuẩn hiện hành quy định đối với các ký mã hiệu container là ISO 6346:1995. Theo đó, các nhãn hiệu này chia thành những loại chính sau:Hệ thống nhận biết (identification system)Mã kích thước và mã loại (size...

Xem chi tiết

Phân loại container

Phân loại container

Các loại container đường biển được chia thành hai nhóm chính: theo tiêu chuẩn và không theo tiêu chuẩn ISO.Loại không theo tiêu chuẩn có thể tương tự container ISO về hình dáng kích thước, nhưng không được sử dụng...

Xem chi tiết

Kích thước container

Kích thước container

1. Kích thước container - mấy loại phổ biếnContainer 20'DC: dài 6m, rộng 2,4m, cao 2,6mContainer 40'DC: dài 12m, rộng 2,4m, cao 2,6mContainer 40'HC: dài 12m, rộng 2,4m, cao 2,9m2. Kích thước chi tiết cho các loại containerContainer 20'Container 40'Container...

Xem chi tiết

Khái niệm container

Khái niệm container

Theo tiêu chuẩn ISO 668:1995(E), container hàng hóa (freight container) là một công cụ vận tải có những đặc điểm sau:Có đặc tính bền vững và đủ độ chắc tương ứng phù hợp cho việc sử dụng lại;Được thiết kế...

Xem chi tiết

Đối tác của chúng tôi

1