Kiến thức về vận tải container

Các kiến thức chung về vận tải container
16 Types of Container Units and Designs for Shipping Cargo

16 Types of Container Units and Designs for Shipping Cargo

Container units form the most integral part of the entire shipping industry, trade, and transport. These shipping containers are the structures that store various kinds of products that need to be shipped from one part of the world to another. Moving containers protect...

Xem chi tiết

THE DIFFERENCE BETWEEN ESTIMATED TIME OF ARRIVAL (ETA) AND ESTIMATED TIME OF DEPARTURE (ETD)

THE DIFFERENCE BETWEEN ESTIMATED TIME OF ARRIVAL (ETA) AND ESTIMATED TIME OF DEPARTURE (ETD)

The terms ETA and ETD are often used interchangeably, but wrongly used by many people in the shipping industry. These two terms could easily cause confusion and are often the subject of misunderstanding on occasions.Estimated Time of Arrival (ETA)The term...

Xem chi tiết

THE DIFFERENCE BETWEEN ESTIMATED TIME OF ARRIVAL (ETA) AND ESTIMATED TIME OF DEPARTURE (ETD)

THE DIFFERENCE BETWEEN ESTIMATED TIME OF ARRIVAL (ETA) AND ESTIMATED TIME OF DEPARTURE (ETD)

The terms ETA and ETD are often used interchangeably, but wrongly used by many people in the shipping industry. These two terms could easily cause confusion and are often the subject of misunderstanding on occasions.Estimated Time of Arrival (ETA)The term...

Xem chi tiết

Một số lưu ý khi vận chuyển hàng đông lạnh

Một số lưu ý khi vận chuyển hàng đông lạnh

Vận chuyển hàng đông lạnh luôn là một vấn đề tương đối khó khăn với doanh nghiệp vận chuyển lẫn người gửi hàng. Bởi vì tính chất hàng hóa cần đến một công nghệ bảo quản cao, tốn kém nhiều...

Xem chi tiết

Kinh doanh tạm nhập tái xuất

Kinh doanh tạm nhập tái xuất

Bộ Công Thương đang xin ý kiến một số Bộ và UBND các tỉnh biên giới phía Bắc sau hơn hai năm thực hiện Thông tư 05/2014/TT-BCT (sau đây gọi tắt là Thông tư 05) của Bộ Công Thương quy...

Xem chi tiết

Câu chuyện về Vận tải đường bộ…

Câu chuyện về Vận tải đường bộ…

Các nhà nghiên cứu đồng ý rằng năm 3500 trước Công nguyên là thời điểm con người phát minh ra bánh xe. Nơi tìm ra chiếc bánh xe đầu tiên là Mesopotamia hiện nay đang bị lực lượng chống chính...

Xem chi tiết

Thuật ngữ Tiếng Anh Xuất nhập khẩu

Thuật ngữ Tiếng Anh Xuất nhập khẩu

700 THUẬT NGỮ TIẾNG ANH XUẤT NHẬP KHẨU700 ESSENTIAL WORDS FOR EXPORT-IMPORT-LOGISTICSSECTION 1: EXPORT IMPORT FIELDExport: xuất khẩuExporter: người xuất khẩu (~ vị trí Seller)Import: nhập khẩuImporter: người nhập khẩu (~ vị trí Buyer)Sole Agent: đại lý độc quyềnCustomer: khách...

Xem chi tiết

Đối tác của chúng tôi

1