Kiến thức về hải quan

Các kiến thức, tài liệu về lĩnh vực Hải quan
6 Quy Tắc Phân Loại HS Code

6 Quy Tắc Phân Loại HS Code

Việc phân loại HS Code phải tuân theo 6 quy tắc phân loại HS Code cơ bản được xây dựng dựa trên Hệ thống hài hòa, có tính ràng buộc áp dụng. Các quy tắc phải được xem xét theo...

Xem chi tiết

THE ESSENTIAL INFORMATION ON CERTIFICATE OF ORIGIN FROM VIETNAM

THE ESSENTIAL INFORMATION ON CERTIFICATE OF ORIGIN FROM VIETNAM

The Certificate of Origin means a written form or other form of equivalent legal validity granted by competent authority belonged to country, group of countries or territories exporting the goods based on regulations and requirements of origin, specifying origin of...

Xem chi tiết

THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI XĂNG DẦU, HÓA CHẤT, KHÍ QUÁ CẢNH

THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI XĂNG DẦU, HÓA CHẤT, KHÍ QUÁ CẢNH

1. Trình tự thực hiện: - Bước 1:Người khai hải quan làm kê khai và nộp đủ hồ sơ theo quy định tại trụ sở  cơ quan hải quan. Nếu hàng hoá quá cảnh có lưu kho ngoài khu vực cửa...

Xem chi tiết

Customs Procedures in Vietnam

Customs Procedures in Vietnam

Following the relevant customs procedures when importing or exporting goods from Vietnam is one of the most vital aspects of doing business in a country where manufacturing costs are leveraged to its favor. Goods to be imported or exported are...

Xem chi tiết

Thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu

Thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu

​1. Trình tự thực hiện:+ Bước 1: Doanh nghiệp làm thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa xuất khẩu+ Bước 2: Thông tin trên tờ khai hải quan được Hệ thống tự động...

Xem chi tiết

Differences between shipping line and freight forwarder

Differences between shipping line and freight forwarder

A shipping line is a company or organisation that owns and operates vessels, responsible for the handling and transporting of cargo aboard their ships. They deal with the cargo from point of origin to destination (port to port), transiting regular...

Xem chi tiết

Sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Ngày 15/02/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 09/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục I và II ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của...

Xem chi tiết

Đối tác của chúng tôi

1