Công Ước SOLAS

Công Ước SOLAS; Khai Báo VGM

Một số từ viết tắt

SOLAS (the Safety of Life at Sea convention): Công ước về an toàn sinh mạng con người trên biển có hiệu lực vào ngày 25/05/1980. Mục đích chủ yếu của Công ước SOLAS là nhằm đưa ra các tiêu chuẩn tối thiểu về kết cấu, trang bị và khai thác tàu để bảo vệ an toàn sinh mạng cho tất cả mọi người trên tàu biển, bao gồm cả hành khách.

VGM (Verified Gross Mass) Khối lượng toàn bộ container được xác minh là trọng lượng của một container đã chất hàng có thể được chứng minh. Trọng lượng này là tổng trọng lượng của toàn bộ hàng hoá, bao bì cộng khối lượng của pallet, các dụng cụ đóng gói, giữ an toàn cho hàng và trọng lượng của cont rỗng.

IMO (the International Maritime Organization) Ủy ban An toàn hàng hải (MSC) của Tổ chức Hàng hải quốc tế

WSC (The World Shipping Council): Hội đồng Vận tải biển thế giới

ICS (International Chamber of Shipping): Văn phòng Vận tải biển quốc tế

CSC (Container Safety Convention): Công ước an toàn container 1972

Như đã đề cập trong bài viết Hậu quả của việc khai báo sai khối lượng Container hàng, không chỉ riêng tại Việt Nam, việc đóng hàng quá tải so với tiêu chuẩn khai thác của Container và khai báo sai thông tin khối lượng Container hàng của các chủ hàng từ trước đến nay vẫn đang tồn tại nhiều bất cập, là nguyên nhân chính của nhiều vụ tai nạn tại Bến cảng cũng như cho tàu chở hàng trên biển, đe dọa đến tính mạng của những người lao động tại bến cảng và đoàn thủy thủ tàu… Hội đồng Vận tải biển thế giới (WSC) và Văn phòng Vận tải biển quốc tế (ICS) đã kêu gọi các bên phải có một giải pháp mang tính toàn cầu đối với vấn đề này trong cộng đồng hàng hải quốc tế, trong đó có vai trò của IMO. Tuy nhiên, hầu hết các tổ chức của những người gửi hàng trên thế giới, bao gồm cả Hội đồng những người gửi hàng châu Âu (the European Shippers’ Council – RSC), đều phản đối việc quy định bắt buộc cân kiểm tra khối lượng container với lập luận là khó thực hiện và không làm tăng đáng kể tính an toàn. Để tăng cường an toàn trong vận chuyển container bằng đường biển, các hiệp hội của những người gửi hàng nhấn mạnh phải quan tâm nhiều hơn đến việc sắp xếp và cố định chắc chắn container trên tàu.

Cho đến khi sự kiện tàu container chuyên dùng MSC Napoli bị gãy đôi ở ngoài khơi bở biển phía Nam của Vương quốc Anh ngày 18 tháng 01 năm 2007 xảy ra. Kết quả điều tra tai nạn cho thấy rất nhiều container xếp trên boong tàu này nặng hơn khối lượng công bố trong vận đơn, điều đó làm tổn hại nghiêm trọng đến tính ổn định của tàu.

Từ tai nạn của tàu MSC Napoli, WSC và ICS đã chính thức yêu cầu IMO có quy định bắt buộc về xác nhận khối lượng tất cả các container trước khi xếp lên tàu. Kết quả là, quy định bắt buộc này đã được IMO thông qua tại khóa họp thứ 94 của Ủy ban An toàn hàng hải.

Cụ thể, nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho tàu, an toàn của người lao động làm việc tàu và trên bờ, an toàn đối với hàng hóa và an toàn trên biển nói chung, tại khóa họp thứ 93 (tháng 5 năm 2014), Ủy ban An toàn hàng hải (MSC) của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã phê chuẩn sửa đổi, bổ sung đối với Quy định VI/2 của Công ước Quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 (SOLAS) liên quan đến thông tin về hàng hóa vận chuyển trên tàu. Sửa đổi, bổ sung này đã được MSC thông qua tại khóa họp thứ 94 (tháng 11 năm 2014) và sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. Theo đó, người gửi hàng phải xác nhận và cung cấp thông tin về khối lượng toàn bộ của container cho thuyền trưởng hoặc đại diện của thuyền trưởng, và đại diện bến cảng trước khi container được xếp lên tàu.

Theo quy định mới này, sinh mạng con người và tài sản phải được bảo vệ và ngăn ngừa rủi ro bằng cách kiểm soát trọng lượng container trước khi được xếp lên tàu cũng như xác minh khai báo về trọng lượng hàng hoá của người gửi hàng. Trọng lượng kiểm soát sẽ là tổng trọng lượng (Gross Mass) của container trước khi container được xếp lên tàu.

Theo Điều 2 SOLAS VI, mỗi container phải có một Khối lượng toàn bộ được xác minh (Verified Gross Mass – VGM) trước khi được phép xếp lên tàu

1, Xác định VGM như thế nào?

Theo quy định của Công ước SOLAS, người gửi hàng có thể kiểm tra xác nhận khối lượng toàn bộ của container đã được đóng hàng theo một trong hai phương pháp sau:
– Phương pháp 1: cân toàn bộ container và hàng hóa chứa bên trong tại trạm cân được công nhận.
– Phương pháp 2: cân riêng các hàng hóa xếp trong container, sau đó cộng gộp khối lượng của container rỗng.
Người gửi hàng phải đảm bảo việc cung cấp đầy đủ thông tin về khối lượng toàn bộ của container cho thuyền trưởng hoặc đại diện của thuyền trưởng, và đại diện bến cảng trước khi container được xếp lên tàu. Trong trường hợp người gửi hàng không cung cấp thông tin này, container không được phép đưa lên tàu.

2, Có quy định nào cụ thể về các loại cân để dùng khi tính VGM?

IMO không quy định một quy cách đo lường cụ thể nào. Tuy nhiên, bất kì loại cân, cầu cân, thiết bị nâng hoặc các thiết bị khác sử dụng để xác minh các khối lượng toàn bộ của một container phải đáp ứng các tiêu chuẩn chính xác được áp dụng và các yêu cầu của nhà nước hoặc quốc gia mà các thiết bị được sử dụng.

3, Làm thế nào để chủ hàng chứng minh được trọng lượng khai báo chính là VGM?

Tài liệu khai báo VGM, bao gồm chức năng EDIFACT, phải có chữ ký của người có thẩm quyền bởi người gửi hàng hoặc đại diện có thẩm quyền của các công ty giao nhận khi phát hành vận đơn hàng hóa riêng của mình. Chữ ký này có thể là một chữ ký điện tử hoặc có thể được thay thế bằng tên bằng chữ in hoa của người được ủy quyền ký. Trong trường hợp các NVO xuất hiện như người gửi hàng trên tàu biển B/L, NVO sẽ muốn xem xét các tiêu chuẩn “vận đơn back to back”.

4, Ai là người có trách nhiệm khai báo VGM cho hãng tàu và đại diện thiết bị đầu cuối?

Chủ hàng có trách nhiệm phải khai báo xác minh tổng khối lượng của container đồng thời đảm bảo VGM đã được gửi đến hang tàu và đại diện thiết bị đầu cuối.

5, Những thông tin cần cung cấp trong khai báo VGM

Thông tin bắt buộc khai báo VGM

– Ocean Carrier Booking Number / Số Booking vận tải biển của hãng tàu

– Container Number / Số container

– Verified Weight / Trọng lượng xác minh

– Unit of Measurement / Đơn đo lường

– Responsible Party (Shipper named on the carrier’s bill of lading) / Bên chịu trách nhiệm
(Tên chủ hàng trên MBL)

– Authorized Person / Người được uỷ quyền Có thể bổ sung thêm các thông tin khác nhưng không bắt buộc

– Weighing Date / Ngày cân

– Shipper’s Internal Reference / Số kiểm soát nội bộ của chủ hàng

– Weighing Method / Cách tính VGM

– Ordering Party / Bên mua

– Weighing Facility / Dụng cụ cân

– Country of Method 2 / Nước (trong trường hợp dùng cách 2)

– Documentation Holding Party / Bên giữ chứng từ

6, Phiếu cân có cần phải nộp kèm khai báo VGM?

Phiếu cân hay chứng từ tương tự không bị bắt buột khai báo kèm với khai báo VGM.

7, Khi nào cần khai báo VGM?

Quy định SOLAS không có hạn chót nộp khai báo cụ thể. Tuy nhiên, chủ hàng nên nộp khai báo VGM trước khi đến cảng xuất phát (Port of Loading) và đủ sớm để hãng tàu căn cứ vào khai báo VGM để sắp xếp cont lên tàu. Từ 3/2016, hiệp hội quản lý thiết bị các hãng vận tải biển đã hướng dẫn thực hành tốt nhất thời điểm khai báo VGM phù hợp cho các cảng tại Mỹ.

8, Các hậu quả và hình phạt trong trường hợp không khai báo VGM trước khi đến cảng xuất phát?

Điều luật quy định rõ container không có số VGM tại cảng xuất phát sẽ không được đưa lên tàu cho đến khi số VGM được khai. Chủ hàng sẽ chịu trách nhiệm cho bất kì các chi phí phát sinh (chi phí cân cont, đóng gọi lại, lưu kho, lưu cont, quản lý, v.v.). Hiện tại hầu hết các nước thành viên đều không quy định khoản tiền phạt cố định vì các chi phí phát sinh do trễ tàu là không cố định tùy trường hợp phát sinh cụ thể của mỗi lô hàng

9, Khai báo VGM có cho một biên độ sai sót (sai số) nào hay không?

Không có điều khoản trong quy định SOLAS cho bất kỳ sai số. Điều này có nghĩa là mỗi quốc gia thành viên IMO sẽ quyết định như thế nào các vấn đề phát sinh từ VGM. Một số quốc gia đã xuất bản hướng dẫn, bao gồm Anh và Canada. Ngưỡng thực thi cho cả hai nước là ± 5 phần trăm của VGM của container.

10, Đối với hàng lẻ (LCL) và hàng gom chung chủ (consolidation) thì như thế nào?

Hàng LCL và Consol cũng sẽ phải khai báo VGM.  Nghĩa vụ khai báo VGM là của chủ hàng.

11, Tất cả các nước thành viên IMO đã có bản hướng dẫn và quy định về ứng dụng VGM hay chưa?

Tuy đã có một số, vẫn có một số nước thành viên chưa phát hành hướng dẫn và quy định. Các quốc gia thuộc Hội đồng vận chuyển thế giới (WSC) đang cập nhật danh sách các quy định của từng quốc gia.