Vận tải Đa phương thức

TỔNG QUAN

Vận tải đa phương thức quốc tế hay còn gọi là vận tải liên hợp là phương thức vận tải hàng hóa bằng ít nhất hai phương thức vận tải khác nhau trở lên, trên cơ sở một hợp đồng vận tải đa phương thức từ một điểm ở một nước tới một điểm chỉ định ở một nước khác để giao hàng.

ƯU ĐIỂM

HIỆU QUẢ CHI PHÍ

PHÙ HỢP VỚI NHU CẦU ĐA DẠNG

AN TOÀN

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Trước sự gia tăng của hoạt động thương mại quốc tế, cũng như yêu cầu đặc thù của khách hàng, CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN ĐÔNG NAM cung cấp dịch vụ vận tải đa phương thức, là sự kết hợp của các hình thức vận tải khác nhau, nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa linh hoạt, tần suất lớn và tiêu chí just-in-time của quá trình sản xuất.

Dịch vụ vận chuyển đa phương thức của chúng tôi là sự kết hợp của:

Vận tải đường bộ

Vận tải đường sắt

Vận tải biển

Vận tải hàng không