Dịch vụ Kho bãi

CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN ĐÔNGNAM có Dịch vụ Kho bãi cung cấp dịch vụ phân phối và kiểm kê chuyên nghiệp và hoàn chỉnh từ nguyên liệu thô đến phân phối thành phẩm, chúng tôi chuyên hỗ trợ các nhà sản xuất với nhiều nhu cầu. Chúng tôi theo dõi và xử lý tất cả các mặt hàng sử dụng hệ thống hiện đại của chúng tôi, nhưng đối với những khách hàng cần nó cũng cung cấp cho Vendor Managed Inventory (VMI).

CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN ĐÔNGNAM được trang bị tốt để xử lý tất cả các nhu cầu vận chuyển hàng hóa và lưu trữ của bạn với các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong kho bãi và phân phối.

* An ninh 24 giờ
* Hải quan tại chỗ (ngoại quan)
* Bến tàu 
* Cửa kéo cao
* Hệ thống rửa nước
* Tiếp cận thuận tiện các sân bay, cảng biển và đường cao tốc lớn

 

Dịch vụ Trung tâm phân phối của chúng tôi:
* Gắn lại và đóng gói lại
* Phân loại / chọn và đóng gói
* Lưu trữ
* Phân phối
* Quản lý Giao thông
* Hàng không, hàng biển và giao thông nội địa
* Môi giới Hải quan
* Giao nhận vận tải
* Quần áo may sẵn
* Tài liệu

 

Thêm dịch vụ giá trị gia tăng:
* Gói
* Collating
* Thương mại điện tử và giải pháp phù hợp
* Thanh tra
* Tầm nhìn Internet
* Hỗ trợ Nhà máy JIT
* Kitting
* Ghi nhãn
* Chọn và đóng gói
* Điểm Bán / Khuyến mại Hiển thị
* Nhiều bao bì
* Lấy mẫu sản phẩm
* Xử lý hàng hoá trở lại
* Hệ thống quản lý kho RF
* Trình tự
* Thu nhỏ bọc
* Sắp xếp
* Đặt vé